Milieu & certificering

Centrop Houtimport is een vooraanstaand leverancier aan hout- en bouwmaterialenhandel alsmede houtverwerkende industrie en dus indirect ook aan bouwend Nederland. Centrop Houtimport vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met hout als belangrijkste product streeft Centrop Houtimport ernaar om zoveel mogelijk gecertificeerde producten te verkopen.

                                                                                                   

 

STIP

Centrop Houtimport steunt STIP, omdat dit keurmerk bedrijven de kans geeft om aan te tonen dat zij uitsluitend duurzaam hout inkopen. Een STIP-gecertificeerd bedrijf hoeft niet meer FSC® en / of PEFC™ gecertificeerd te zijn, maar kan gewoonweg producten van deze beide keurmerken inkopen. En voldoet daarmee aan de duurzaamheids-eisen van de rijksoverheid. Er hoeft geen keuze meer gemaakt te worden voor FSC óf PEFC. Binnen een STIP-gecertificeerd bedrijf mag het hout van beide keurmerken door elkaar opgeslagen en toegepast worden.

Al ons naaldhout is gecertificeerd dus Centrop kan ervoor zorgen dat uw bedrijf, wanneer u aangeeft dat uw bedrijf STIP-gecertificeerd is, uitsluitend FSC en PEFC gecertificeerde artikelen geleverd krijgt. Desgewenst kunnen wij ook een jaaroverzicht van ingekochte materialen aan u toesturen.

Voor meer informatie over STIP, zie http://www.stip.org

 

Het Milieubeleid van Centrop Houtimport

Centrop Houtimport is een vooraanstaand leverancier aan de hout- en bouwmaterialenhandel alsmede de houtverwerkende industrie en dus indirect ook aan bouwend Nederland. Centrop Houtimport vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met hout als belangrijkste product streeft Centrop Houtimport ernaar om zoveel mogelijk gecertificeerde producten te verkopen. We hanteren strenge richtlijnen ten aanzien van het milieubeleid. Dit staat samengevat in ons Green Policy Program.

Centrop Houtimport:

  • Is lid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en onderschrijft hiermee de gedragscode waarin is vastgelegd dat leden van de VVNH uitsluitend hout op de markt brengen dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal overeengekomen).
  • Hanteert een strikt due diligence-systeem voor de inkoop van houtachtige producten en zal geen zaken doen met bedrijven die niet voldoen aan de eisen van dit systeem.
  • Committeert zich aan de doelstellingen vanuit het actieplan “Bewust met Hout”, waarin staat dat in 2020 (tenminste) 100% van het naaldhout, 65% van het hardhout, 90% van het plaatmateriaal aantoonbaar duurzaam is ingekocht.
  • Verhandelt en stimuleert het gebruik van houtproducten uit bossen die verantwoord beheerd worden en gecertificeerd zijn door Forest Stewardship Council® (FSC®) en Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™).
  • Is FSC®- en PEFC™-gecertificeerd. De organisaties achter deze keurmerken, alsmede alle milieubewegingen die deze keurmerken ondersteunen, accepteren daarmee Centrop Houtimport als partner in de Chain of Custody van verantwoord beheerd bos tot eindverbruiker.
  • Is CO₂-Prestatieladder Niveau 3-gecertificeerd en werkt daarmee gericht en actief toe naar een verdere beperking van de eigen CO₂-uitstoot.
  • Staat borg voor een milieuvriendelijke verwerking en distributie van hout en niet-houtachtige producten. Zo worden afvalstromen in de bedrijven zo veel mogelijk gescheiden volgens het ‘cradle to cradle’ principe en voldoen de verfspuitinstallaties, vrachtwagens en het interne transportmaterieel aan de meest actuele eisen op gebied van milieu en gezondheid.
  • Is een betrouwbare partner met een scherp oog voor kwaliteit, prijs en milieu.


Certificering

Centrop verkoopt zoveel mogelijk gecertificeerde houtproducten. Dit betekent dat de producten zijn voorzien van een algemeen geaccepteerd keurmerk. Dat merk staat behalve voor kwaliteit ook voor een milieuvriendelijke productie en garandeert een herkomst uit een aantoonbaar verantwoord beheerd naaldhoutbos of regenwoud. Per keurmerk zien onafhankelijke controleurs toe op naleving van de regels bij alle bedrijven in de handelsketen, van houtkap tot aan fabrikant van eindproducten ook wel 'Chain of Custody' genoemd. Op die manier wordt gegarandeerd dat de producten voldoen aan de criteria van de keurmerken van verantwoord bosbeheer. Als er FSC of PEFC op uw factuur staat, weet u zeker dat er gecertificeerd materiaal is geleverd.


FSC

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem dat standaarden voor bosbeheer en de handelsketen, de Chain of Custody, wereldwijd heeft opgesteld. Met daaraan gekoppeld een keurmerk voor herkenbaarheid.

FSC stelt zich ten doel de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting. Hiervoor stelde zij als eerste internationaal toepasbare principes en criteria op voor verantwoord bosbeheer waarmee zij de consument zekerheid verschaft over de herkomst uit verantwoord beheerde bossen.

Voor FSC-gecertificeerde artikelen is Centrop gecertificeerd onder FSC- Certificaatnummer: SGSCH-COC-030103 en SGSCH-CW-030103.
 

Download hier ons FSC certificaat
 
Voor meer informatie over FSC: www.fsc.nl


PEFC

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijde organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificeringsysteem om eindgebruikers houtproducten uit verantwoord beheerde bossen te garanderen. PEFC voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificeringssysteem om eindgebruikers te garanderen van houtproducten uit verantwoord beheerde bossen. PEFC is in beginsel opgezet om de belangen van kleine boseigenaren te behartigen. Het PEFC certificeringssysteem vindt zijn oorsprong in Europa. Mede hierdoor vindt het de grootste dekking in Noord/Oost Europa. FSC is daarentegen eveneens sterk vertegenwoordigd in de zuidelijke (tropische) gebieden.

Voor PEFC-gecertificeerde artikelen is Centrop gecertificeerd onder PEFC- Certificaatnummer: SGSCH-PEFC-COC-030072.

Download hier ons PEFC certificaat 

Leveranciersverklaring (selfdeclaration) omtrent PEFC stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS)
Download hier de verklaring

Voor meer informatie over PEFC: www.pefcnederland.nl
 
SMHV

De Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) is een onafhankelijke stichting met als doel het -in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit uitvoeren van het Nederlandse markeringsprogramma houten verpakkingen. Dit gebeurt in overeenstemming met de International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM no. 15) zodat de houten verpakkingen voldoen aan de importeisen van andere landen.
In de wereldstandaard ISPM 15 zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat levend ongedierte zich niet via houten verpakkingen verspreiden. ISPM 15 beschrijft de behandeling van houten verpakkingen, opdat eventueel aanwezige schadelijke organismen worden gedood. Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuwhout, dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen worden met ISPM 15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.

Voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM no. 15, is Centrop opgenomen in het centraal register van de Stichting Markering Houten Verpakkingen.
Het registratienummer is 105.
 
Voor meer informatie over ISPM 15: www.smhv.nl


CE

CE-markering  komt voort uit een Europese wet: De Richtlijn Bouwproducten. Het is als het ware een verplicht paspoort voor bouwproducten. Het CE certificaat  is verplicht voor alle producten die blijvend in de bouw worden toegepast. Denk aan bijvoorbeeld vloeren en daken maar ook trappen, kozijnvullingen enz.

Download hier ons CE Certificaat 

Milieu &  certificering

Contact

Centrop Houtimport
Symon Spiersweg 19
1506 RZ
ZaandamT: (075) - 681 99 99


Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur