Bel me terug
x

Bel me terug

Laat je telefoonnummer achter en we bellen je zo snel mogelijk terug.

Levering binnen 48 uur

Wij leveren elke dag uit voorraad 
door heel Nederland.

Assortiment

Milieu & certificering

Centrop Houtimport is een vooraanstaand leverancier aan hout- en bouwmaterialenhandel alsmede houtverwerkende industrie en dus indirect ook aan bouwend Nederland. Centrop Houtimport vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met hout als belangrijkste product streeft Centrop Houtimport ernaar om zoveel mogelijk gecertificeerde producten te verkopen. Wij zijn uw naaldhout expert. 

Het Milieubeleid van Centrop Houtimport

Centrop Houtimport is een vooraanstaand leverancier aan de hout- en bouwmaterialenhandel alsmede de houtverwerkende industrie en dus indirect ook aan bouwend Nederland. Centrop Houtimport vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met hout als belangrijkste product streeft Centrop Houtimport ernaar om zoveel mogelijk gecertificeerde producten te verkopen. We hanteren strenge richtlijnen ten aanzien van het milieubeleid. Dit staat samengevat in ons Green Policy Program.

Centrop Houtimport:

  • Is lid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en onderschrijft hiermee de gedragscode waarin is vastgelegd dat leden van de VVNH uitsluitend hout op de markt brengen dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal overeengekomen).
  • Hanteert een strikt due diligence-systeem voor de inkoop van houtachtige producten en zal geen zakendoen met bedrijven die niet voldoen aan de eisen van dit systeem.
  • Committeert zich aan de doelstellingen vanuit het actieplan “Bewust met Hout”, waarin staat dat in 2020 (tenminste) 100% van het naaldhout, 65% van het hardhout, 90% van het plaatmateriaal aantoonbaar duurzaam is ingekocht.
  • Verhandelt en stimuleert het gebruik van houtproducten uit bossen die verantwoord beheerd worden en gecertificeerd zijn door Forest Stewardship Council® (FSC®) en Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).
  • Is FSC®- en PEFC-gecertificeerd. De organisaties achter deze keurmerken, alsmede alle milieubewegingen die deze keurmerken ondersteunen, accepteren daarmee Centrop Houtimport als partner in de Chain of Custody van verantwoord beheerd bos tot eindverbruiker.
  • Is CO₂-Prestatieladder Niveau 3-gecertificeerd en werkt daarmee gericht en actief toe naar een verdere beperking van de eigen CO₂-uitstoot.
  • Staat borg voor een milieuvriendelijke verwerking en distributie van hout en niet-houtachtige producten. Zo worden afvalstromen in de bedrijven zo veel mogelijk gescheiden volgens het ‘cradle to cradle’ principe en voldoen de verfspuitinstallaties, vrachtwagens en het interne transportmaterieel aan de meest actuele eisen op gebied van milieu en gezondheid.
  • Is een betrouwbare partner met een scherp oog voor kwaliteit, prijs en milieu.

Logo FSC PEFC STIP

CO₂ in houtproducten

Maart 2023

Hout bestaat gemiddeld maar voor een zeer laag percentage uit stikstof. Dit stikstof komt net als CO₂ weer vrij wanneer het hout (door bijvoorbeeld verbranding of verwering) ontbindt.

De chemische opbouw van hout (zachthout en hardhout inbegrepen) is gemiddeld als volgt:

Koolstof (C): 49-50%
Zuurstof (O): 44-45%

Waterstof (H): 6%

Stikstof (N): 0,1-1%

Bron: Science and Technology of Wood

Hout van duurzame herkomst is vooral een uitzonderlijk groen en klimaatvriendelijk bouwproduct omdat het verhoudingsgewijs grote hoeveelheden CO₂ opslaat.

De opslag van stikstof is dan misschien beperkt, maar doordat hout een goede sterkte/gewicht-verhouding heeft kun je stellen dat er, in vergelijk met andere zwaardere bouwproducten, gewoonlijk veel minder energie moet worden toegevoegd om het product te produceren, te transporteren en te verwerken.

De stikstofdepositie op de bouwplaats zal daardoor voor wat hout betreft relatief beperkt zijn.

PS: Ben je trouwens bekend met de CO₂-calculator van Centrum Hout?

We zouden de huidige voorraad van Centrop in m³ kunnen omrekenen naar opslag CO₂?

Bereken in 2 stappen hoeveel CO2 is vastgelegd in uw houtproducten | Centrum hout co2 calculator (opslagco2inhout.nl)

Grafiek hoeveelheid vastgelegde co2 houtproducten Grafiek hoeveelheid vastgelegde co2 houtproducten

Certificering

Centrop verkoopt zoveel mogelijk gecertificeerde houtproducten. Dit betekent dat de producten zijn voorzien van een algemeen geaccepteerd keurmerk. Dat merk staat behalve voor kwaliteit ook voor een milieuvriendelijke productie en garandeert een herkomst uit een aantoonbaar verantwoord beheerd naaldhoutbos of regenwoud. Per keurmerk zien onafhankelijke controleurs toe op naleving van de regels bij alle bedrijven in de handelsketen, van houtkap tot aan fabrikant van eindproducten ook wel 'Chain of Custody' genoemd. Op die manier wordt gegarandeerd dat de producten voldoen aan de criteria van de keurmerken van verantwoord bosbeheer. Als er FSC of PEFC op uw factuur staat, weet u zeker dat er gecertificeerd materiaal is geleverd.

FSC®

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem dat standaarden voor bosbeheer en de handelsketen, de Chain of Custody, wereldwijd heeft opgesteld. Met daaraan gekoppeld een keurmerk voor herkenbaarheid.

FSC stelt zich ten doel de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting. Hiervoor stelde zij als eerste internationaal toepasbare principes en criteria op voor verantwoord bosbeheer waarmee zij de consument zekerheid verschaft over de herkomst uit verantwoord beheerde bossen.

Voor FSC-gecertificeerde artikelen is Centrop gecertificeerd onder FSC- Certificaatnummer: SGSCH-COC-030103 en SGSCH-CW-030103.
 

FSC certificaat
 

Meer over FSC

stapels naaldhout bij Centrop

PEFC

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijde organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificeringsysteem om eindgebruikers houtproducten uit verantwoord beheerde bossen te garanderen. PEFC voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificeringssysteem om eindgebruikers te garanderen van houtproducten uit verantwoord beheerde bossen. PEFC is in beginsel opgezet om de belangen van kleine boseigenaren te behartigen. Het PEFC certificeringssysteem vindt zijn oorsprong in Europa. Mede hierdoor vindt het de grootste dekking in Noord/Oost Europa. FSC is daarentegen eveneens sterk vertegenwoordigd in de zuidelijke (tropische) gebieden.

Voor PEFC-gecertificeerde artikelen is Centrop gecertificeerd onder PEFC- Certificaatnummer: SGSCH-PEFC-COC-030072.

PEFC certificaat 


Leveranciersverklaring (selfdeclaration) omtrent PEFC stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS).


Lees de verklaring

Meer over PEFC

SMHV

De Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) is een onafhankelijke stichting met als doel het -in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit uitvoeren van het Nederlandse markeringsprogramma houten verpakkingen. Dit gebeurt in overeenstemming met de International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM no. 15) zodat de houten verpakkingen voldoen aan de importeisen van andere landen.

In de wereldstandaard ISPM 15 zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat levend ongedierte zich niet via houten verpakkingen verspreiden. ISPM 15 beschrijft de behandeling van houten verpakkingen, opdat eventueel aanwezige schadelijke organismen worden gedood. Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuwhout, dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen worden met ISPM 15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.

Voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM no. 15, is Centrop opgenomen in het centraal register van de Stichting Markering Houten Verpakkingen.
Het registratienummer is 105.

 
Meer over ISPM 15

CE

CE-markering  komt voort uit een Europese wet: De Richtlijn Bouwproducten. Het is als het ware een verplicht paspoort voor bouwproducten. Het CE certificaat  is verplicht voor alle producten die blijvend in de bouw worden toegepast. Denk aan bijvoorbeeld vloeren en daken maar ook trappen, kozijnvullingen enz.

 

Bekijk CE Certificaat

STIP

Centrop Houtimport steunt STIP, omdat dit keurmerk bedrijven de kans geeft om aan te tonen dat zij uitsluitend duurzaam hout inkopen. Een STIP-gecertificeerd bedrijf hoeft niet meer FSC® en / of PEFC gecertificeerd te zijn, maar kan gewoonweg producten van deze beide keurmerken inkopen. En voldoet daarmee aan de duurzaamheidseisen van de rijksoverheid. Er hoeft geen keuze meer gemaakt te worden voor FSC óf PEFC. Binnen een STIP-gecertificeerd bedrijf mag het hout van beide keurmerken door elkaar opgeslagen en toegepast worden.

Al ons naaldhout is gecertificeerd dus Centrop kan ervoor zorgen dat uw bedrijf, wanneer u aangeeft dat uw bedrijf STIP-gecertificeerd is, uitsluitend FSC en PEFC gecertificeerde artikelen geleverd krijgt. Desgewenst kunnen wij ook een jaaroverzicht van ingekochte materialen aan u toesturen.

Meer over STIP